CONTACT US

  • There are many ways for other sailors at sea to reach us onboard:

     VHF: MMSI 257673280 / LJ 8550

     Satcom: Iridium +8816 315 74 209

     email: sailabout (at) mailasail (dot) com 

     (no attachments please!)

     Mobile phone and SMS as well as private mail addresses to each of  the crewmembers are listed in the column to the right.

Our home address:

Nina og Hans Fr. Melgård

Fagerstrandveien 18

1368 Stabekk

Norway        

 

 

 

 

 

 

Familie og venner i Norge kan kontakte oss på følgende adresser og telefon nummer:

(Vi har skrevet @ som (at) nedenfor for å unngå spammers og uønsket mail.)

 

Nina

Mail: nina (at) sailabout.no

Tlf og SMS: +47 40 22 07 61

 

Hans Fredrik

Mail: han-fred (at) online.no

Tlf og SMS: +47 970 69 470

 

Fredrik

Mail: mcmel (at) online.no

Tlf og SMS: +47 928 30 959

 

Mathias

Mail: mnm90 (at) online.no

Tlf og SMS: +47 452 84 881

 

Madeleine

Mail: madeleine (at) sailabout.no

Tlf og SMS: +47 95 47 17 47

 

Satelitt-telefon:

Når vi er på havet (og i usivilisert havner) uten dekning med

mobil kan vi kontaktes på satelitt telefon:

 

+8816 315 74 209

 

(Det er ikke billig og den som ringer må betale. (Derfor er

det best å bruke pappas telefon.) Telefonen er kun tilkoblet på

avtalte tidspunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

last update 08. May 07
SAILABOUT

    ABOUT US

    THE BOAT

    NEWSLETTERS

    LOGG

    PHOTOS

    CONTACT US

 

 

Vi tar gjerne imot gratis tekstmelding på satellitt telefonen: Gå inn på http://messaging.iridium.com/, og legg inn nummer 881631574209, men de meldingene kan vi ikke besvare, men det vil være hyggelig lesning på havet og vi kan evt. ringe eller maile tilbake.